Flatsome

veiledning for bruk av Flatsome-tema.

UX Builder: Redigere tekst
Flatsome-temaet bruker en sidebygger kalt UX Builder. I denne kan du se endringene du utfører mens du gjør de. Du kan også trykke på de forskjellige element...
Thu, 24 Aug, 2017 ved 11:56 AM
UX Builder: Bytte ut eller legge inn et nytt bilde
Bytte ut et eksisterende bilde Det du gjør for å bytte ut et eksisterende bilde er å klikke på det, for å så trykke på knappen "Change Media" ...
Wed, 30 Aug, 2017 ved 8:54 AM
UX Builder: Slette et element
For å slette et element må du trykke på tannhjulet til høyre for det elementet du vil slette. Hvis dette for eksempel er et bilde kan dette gjøres som illus...
Wed, 30 Aug, 2017 ved 8:55 AM
UX Builder: Skjule/vise et element
I UX Builder kan du skjule og vise kolonner, rader og seksjoner. Dette kan du ha behov for hvis du har innhold du vil holde skjult for en viss periode eller...
Thu, 24 Aug, 2017 ved 11:54 AM