For å slette et element må du trykke på tannhjulet til høyre for det elementet du vil slette. Hvis dette for eksempel er et bilde kan dette gjøres som illustrert under.

Bilde 1

Trykk først på tannhjulet som vist på Bilde 1.

Bilde 2

Velg deretter "Delete", markert inne i rød firkant på Bilde 2. Dermed har du slettet det elementet du ville ta bort.

Husk alltid å oppdatere ved å trykke på den blå knappen helt nederst i den venstre kolonnen.