Bytte ut et eksisterende bilde


Det du gjør for å bytte ut et eksisterende bilde er å klikke på det, for å så trykke på knappen "Change Media" og deretter laste opp et nytt. Se Bilde 1 for illustrasjon av dette.

Bilde 1: Her har man trykt på bildet man vil endre. Deretter trykker man på Change Media (knappen inne i det røde feltet).

Legge inn et nytt bilde


For å legge inn et nytt bilde må du først gå inn på oversikten over elementene på siden din i kolonnen til venstre. Hvis du allerede er inne på et element slik som på Bilde 1 gjør du dette ved å trykke på tilbakeknappen som ligger i den samme kolonnen (I Bilde 1 til venstre for Image, helt øverst i kontrollpanelet).

Deretter velger du hvor bildet skal ligge. Hvis det skal ligge under det bildet vi ser i Bilde 1, kan man gjøre som under:

Bilde 2: Når du skal legge til et bilde må du velge hvor det skal plasseres. Her vil vi legge til et bilde under det vi ser midt på skjermen. Da trykker du først på "Add to Column" (Legg til i kolonne).


Bilde 3: Deretter blar du ned til du finner "Image". Trykk på dette.


Bilde 4: Etter at du har valgt å legge til et bilde i kolonnen, får du opp kontrollpanelet for dette bildet. Du trykker dermed på "Select Media" oppe i venstre hjørnet som vist over.

Når du har lastet opp bildet må du alltid trykke på "Apply" og deretter "Update" (Oppdater) helst nederst. Hvis ikke vil endringene dine forsvinne.