I UX Builder kan du skjule og vise kolonner, rader og seksjoner. Dette kan du ha behov for hvis du har innhold du vil holde skjult for en viss periode eller hvis det er noe innhold du vil skjule på en mobilskjerm, men vise på en dataskjerm. Hvis du for eksempel ønsker å skjule innholdet i en kollonne, kan du gjøre som illustrert under.

Steg 1: Trykk på tannhjulet ved siden av den kolonnen du ønsker å skjule eller vise.

Steg 2: Trykk på "Options" (Alternativer).


Steg 3: Deretter trykker du på feltet for "Visibility" (Synlighet).

Steg 4: Deretter får du opp flere alternativer. Hvis du vil skjule elementet uansett skjermstørrelse velger du "Hidden". Hvis du ønsker å bare vise elementet på dataskjerm velger du "Only for Desktop". Hvis du ønsker å skjule kolonnen bare på dataskjermer velger du "Hide for desktop".

Husk å trykk "Apply" og deretter "Update" (Oppdater) når du har gjort endringer. Hvis ikke vil ikke endringene dine lagres. Disse knappene vises helt nederst i kolonnen til venstre.

Hvis du velger å skjule en kolonne vil denne se ut som på bildet under helt til du velger å gjøre den synlig igjen.