Produkter

Hvordan legge til eller endre produkter, sette priser og salgspriser.

Legg til nytt produkt med Enfold Layout Editor
Gå til Kontrollpanel (Styringspanel) > Produkter (varer) > Legg til nytt Trykk på "Advanced Layout Editor": ...
Tue, 6 Okt, 2015 ved 3:42 PM
Legg til ny produktkategori
Gå til Kontrollpanel (styringspanel) > Produkter (varer) > Kategorier Skriv inn tittel på kategori og trykk "Legg til". Nå vil kategor...
Tue, 6 Okt, 2015 ved 1:47 PM
Legg til eit nytt variabelt produkt
Gå til kontrollpanel > produkter > Legg til produkt  Skriv inn tittel og produktbeskrivelse (hugs å lime all tekst inn i fana "tekst"...
Tue, 29 Mar, 2016 ved 2:31 PM
Legg til ein produktkategori i menyen
Gå til Utseende > Menyer og opne "Produktkategorier": Huk av den produktkategorien du ønskjer å legge til og trykk "Legg til i men...
Mon, 7 Aug, 2017 ved 9:16 AM
Hvordan kan jeg lage en side der jeg viser alle produkter uavhenging av kategorier?
WooCommerce har allerede oppretta ei side som heiter "Butikk" eller "Shop". Denne ser du under Sider > Alle sider.  Du kan endre nav...
Mon, 7 Aug, 2017 ved 10:57 AM