Gå til kontrollpanel > produkter > Legg til produkt 


Skriv inn tittel og produktbeskrivelse (hugs å lime all tekst inn i fana "tekst" for å rense teksten, deretter kan du redigere teksten på fana "visuell". Om du skriv teksten sjølv kan du skrive direkte i "visuell"):

 Gå til "Produktdata" > velg "variabelt produkt" i lista: Gå til "Attributter" og skriv inn navn på varianten, f.eks. farge eller størrelse. Skill kvar variant med teiknet | 

Hugs å huke av for "Synlig på produktsiden" og "Benytt for varianter": > Lagre attributter


Gå til "Varianter" > Legg til variant > Gå 


Legg til ein ny variant for kvar farge, størrelse e.l.Trykk på kvar variant for å legge til pris, lagerstatus og bedriftspris: 

> Lagre endringer


 Legg inn produktbilde i kolonna til høgre: 
Velg kva kategori produktet tilhøyrer i kolonna til høgre. Opprett ein ny kategori om det ikkje finst ein passande frå før. 

Undervegs kan du forhåndsvise produktet, eller lagre som kladd. Publiser når du er nøgd.