Gå til Kontrollpanel (styringspanel) > Produkter (varer) > Kategorier


Skriv inn tittel på kategori og trykk "Legg til". Nå vil kategorien være tilgjengelig for deg når du legger inn et nytt produkt. 

Du kan slette kategorier ved å holde musepekeren over kategorien > slett.