Gravity Forms

Gravity Forms - opprette skjemamal
Viss du har tenkt å opprette mange skjema via Gravity Forms på nettstaden, så kan du lage ein skjemamal som gjer det lettare og raskare å setje opp kvart sk...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 12:39 PM
Gravity Forms - korrigere tegnsetting i eksporterte data
Ved eksport av oppføringer til .csv-fil fra Gravity Forms til behandling i Excel for Mac, blir æ, ø og å endret. For å få disse tegnene rett, gjør følge...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 12:42 PM
Gravity Forms - eksportere data
Logg inn og gå til Kontrollpanel. Klikk Skjemaer > Import/Eksport > Eksporter oppføringer Velg feltene du vil eksportere (se bilde nedenfor) Last ...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 12:42 PM
Endre språk i Gravity Forms til norsk (bokmål)
Om systemspråket i Gravity Forms er på engelsk (om det står Forms i Kontrollpanelet), og du ønskjer å ha det på norsk, er det kun bokmål som er tilgjengeleg...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 12:41 PM
Opprette skjema i Gravity Forms og legge inn rette epostadresser
Om du har ENGELSK som språk på Gravity Forms-modulen, gjer slik: (for å endre til norsk, sjå lenger nede: Endre språk i Gravity Forms frå ENGELSK til NORSK ...
Thu, 12 Okt, 2023 ved 12:41 PM
Enkelt heimelaga spam-filter i Gravity Forms
Slik kan du lage eit enkelt filter i Gravity Forms for å hindre robotar å sende spam: Rediger Gravity Forms-skjema Sjå Illustrasjon 1 nedanfor under ...
Mon, 22 Apr, 2024 ved 12:21 PM