Om systemspråket i Gravity Forms er på engelsk (om det står Forms i Kontrollpanelet), og du ønskjer å ha det på norsk, er det kun bokmål som er tilgjengeleg, og ikkje nynorsk dessverre.
Om Kontrollpanelet er stilt inn på å vere nynorsk, så vel Gravity Forms automatisk engelsk som sitt systemspråk. Dette kan du endre ved å endre systemspråket for heile nettstaden til Norsk Bokmål, slik:

Om kontrollpanelet er på nynorsk og du vil endre til norsk bokmål:
Kontrollpanel > Innstillingar > Generelt > Språk på nettstaden > Norsk bokmål > Lagre


Om kontrollpanelet er på engelsk og du vil endre til norsk bokmål:
Kontrollpanel > Innstillingar > Generelt > Språk på nettstaden > Norsk bokmål.Sjå også:
Alle hjelpeartiklar for Gravity Forms