Gridicoulus Pro

Veiledning for temaet Gridicoulus Pro

Legg til nytt innlegg
Gå til Kontrollpanel / Sider (eller innlegg) / Legg til ny Sider og innlegg er bygd opp på samme måte, med to hovedfelt: Tittel og tekst. I brødteks...
Mon, 24 Aug, 2015 ved 1:06 PM
Endre widgeter (bokser) på fremsiden
For endre de tre boksene på fremsiden går du til Kontrollpanel / Utseende / Widgeter Trykk på «Home Page Top Area» slik at ...
Mon, 24 Aug, 2015 ved 1:07 PM
Endre utseende
Gå til Kontrollpanel / Utseende / Tilpass Nettstedets navn og slagord Kontrollpanel / Utseende / Tilpass/ Nettstedets navn og slagord ...
Mon, 24 Aug, 2015 ved 1:07 PM
Generell veiledning for bruk av WordPress (123press)
Generell veiledning for bruk av WordPress (123press), se: WordPress generelt
Fri, 12 Aug, 2016 ved 3:17 PM