Gå til Kontrollpanel / Sider (eller innlegg) / Legg til ny


Sider og innlegg er bygd opp på samme måte, med to hovedfelt: Tittel og tekst. I brødtekstfeltet kan du velge fanen for visuell visning (der er det lettere å formatere teksten, legge til linker og bilder), eller HTML som du kan bruke f.eks for å se om det er feil i koden. Vi anbefaler at du kun forholder deg til visuell visning om du ikke har kjennskap til html.


Skriv inn tittel og tekst. Trykk i teksten der du ønsker å sette inn et bilde og velg «legg til media». Du kan velge fra allerede opplastede bilder i biblioteket eller laste opp et nytt fra datamaskinen din. Du kan gjøre skriften fet, kursiv, legge til punktmerker, venstre-/høyrejustere tekst og bilder og legge til linker i menyen over tekstfeltet som vist på bildet over. Hvis du ønsker å legge til en link, så markerer du teksten du ønsker å koble linken til og trykker på ikonet for «sett inn lenke».


Hvis du jobber med en underside velger du hvilken side som er «forelder», altså over den aktuelle siden i hierarkiet, under «Sideattributter».


Underveis kan du velge å «lagre som kladd» om du ønsker å vente med publiseringen. Trykk på «Forhåndsvisning» for å se hvordan det vil se ut før du publiserer. Velg «Oppdater» (om siden allerede er publisert) eller «Publiser» (om siden ikke er publisert) når du er fornøyd.


For å legge den nye siden til i menyen, se veiledningen «Redigere meny».