For endre de tre boksene på fremsiden går du til


Kontrollpanel / Utseende / Widgeter


Trykk på «Home Page Top Area» slik at denne ekspanderer. Om det er tre bokser på fremsiden nå, så ser du tre bokser her. Her ligger alt innhold. Hvis du skal endre bildet, så må du først laste bildet du vil bruke opp i biblioteket (Kontrollpanel / Media / Legg til ny) og kopierer «Fil-URL». Det er viktig at de tre bildene som skal være her har samme størrelse når du laster de opp, da vil det se finest ut. Lim inn «Fil-URL» i feltet «Image URL» i widgeten. Hvis du ønsker at bildet skal linke til en side så limer du inn linken til den aktuelle siden i feltet «URL».


Tekst du skriver inn i tekstfeltet kommer under bildet. Her må du skrive enkel html om du skal ha overskrifter, bold, kursiv o.l. Se illustrerende bilde under.