Rettleiingar

Opprette Google Maps Embed API
Rettleiing for å opprette ny Maps Embed API (Google)
Thu, 16 Aug, 2018 ved 9:23 AM
Opprette ny Google Maps JavaScript API-nøkkel, steg for steg
Google har endra oppsettet sitt, slik at denne framgangsmåten ikkje stemmer lenger. Er du kunde hos Mediebruket kan du ta på support@mediebruket.no for å få...
Fri, 28 Apr, 2023 ved 1:58 PM
Opprette ny betalingskonto
Logg inn på Google-kontoen din Gå først til denne sida Klikk “Add billing account” Følg stega Referanse: Rettleiing på å opprette ny betalingsko...
Thu, 16 Aug, 2018 ved 9:53 AM
Kople betalingskonto til eksisterande prosjekt
Logg inn på Google-kontoen din Gå først til denne sida (Manage Billing Accounts) Vel fana “My Projects” Under “Actions” kan du velje å endre betalin...
Thu, 16 Aug, 2018 ved 10:39 AM
Begrens førespurnader av kart per dag, steg for steg
Logg inn på Google-kontoen din Gå inn her og vel eit prosjekt du ønskjer å begrense. Du kan også opprette eit nytt prosjekt. (Hugs at du må ha lagt inn be...
Thu, 16 Aug, 2018 ved 10:49 AM
Google Maps Platform - korleis bruke den
Google Maps Platform har endra pris- og betalingsplanane sine frå 16. juli 2018. Desse inneberer mellom anna at du må legge inn betalingsinformasjon for at ...
Thu, 27 Aug, 2020 ved 1:18 PM