1. Logg inn på Google-kontoen din
  2. Gå inn her og vel eit prosjekt du ønskjer å begrense. Du kan også opprette eit nytt prosjekt. (Hugs at du må ha lagt inn betalingsinformasjon før du gjer dette.)


  3. Under fana Quotas:I boksen med tittelen “Map loads” vel du “Map loads per day” til høgre og klikker på blyanten for å redigere

  4. Skriv inn 900 (Dersom du har fleire prosjekt kopla til same betalingskonto skal desse til saman utgjere 900 dersom du ønskjer å unngå risikoen for betaling). Du kan ikkje skrive meir enn 1 her med mindre du har lagt til ein betalingskonto, og kopla betalingskontoen til prosjektet ditt