E-postutsendelser

Endre tekst i e-postutsendelser fra nettbutikken
Gå til kontrollpanel > WooCommerce > Innstillinger > E-post > Velg e-posten du ønsker å endre i fana
Wed, 7 Okt, 2015 ved 2:53 PM
Endre e-postadresse for nye bestillinger i nettbutikken
Gå til kontrollpanel > woocommerce > innstillinger > e-post  Gå til fanene "ny bestilling"/"ny tinging" og "kanselle...
Wed, 7 Okt, 2015 ved 3:03 PM
Endre kontaktinformasjon nederst i e-postmalen + bilde
Gå til kontrollpanel > woocommerce > innstillinger For å legge til et bilde må du ha linken til bildet. Den finner du ved å gå til mediebibliote...
Wed, 7 Okt, 2015 ved 3:08 PM