Gå til kontrollpanel > woocommerce > innstillinger > e-post 


Gå til fanene "ny bestilling"/"ny tinging" og "kansellert ordre". Legg inn e-postadresse til personen som skal motta varsel ved ny bestilling/kansellert ordre.