Gå til Kontrollpanel > Woocommerce > Rapporter


Her kan du velge om du vil eksportere rapport fra hele året, siste måneden eller de 7 siste dagene. Du kan også skrive inn til og fra dato.