Sider er statisk innhold som har en fast plass i hierarkiet og menyen. Typisk for ”Om oss”, ”Kontakt oss” osv.


Innlegg er datofestet artikler som blir sortert og og utlistet kronologisk – ikke hierarktisk. Typisk for t.d. nyheter.


Opprett en ny side ved å gå til

Kontrollpanel / Sider / Legg til ny


Opprett et nytt innlegg ved å gå til

Kontrollpanel / Innlegg / Nytt innlegg


Følg stegene under for å legge til innhold og redigere eksisterende sider og innlegg.