I Kontrollpanelet er det tilgang til avansert redigering av det meste. 


Innlegg — her finner du alle de datofestet ”nyhetsartiklene”. 


Media er alle filer og bilder som er lastet opp, og oversikt over hvor de er brukt. 


Sider er sider med statiske tekster. Blir lenket opp i menyene. 


Brukere —her kan du redigere info om deg selv og legge til andre brukere om du er administrator. 


Utseende – her kan du endre meny. 


Verktøy er overordnet funksjoner som bare bør styres av Mediebruket.